Perpanjangan Domisili Print
Written by Panca Sukma SH   
Thursday, 07 February 2013 12:01

PENGURUSAN PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SURAT IJIN USAHA

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SURAT IJIN USAHA ADALAH SANGAT DIBUTUHKAN DALAM MELENGKAPI DAN MEMVERIFIKASI IJIN USAHA YANG TERDIRI ATAS :

 1. PERPANJANGAN DOMISILI / SITU
 2. PERPANJANGAN TDP
 3. PERPANJANGAN API
 4. PERPANJANGAN APIT
 5. PERPANJANGAN UUG
 6. PERPANJANGAN SURAT KEAGENAN
 7. PERPANJANGAN SRP
 8. PERPANJANGAN UUG
 9. PERUBAHAN KEPEMILIKAN MODAL DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DALAM AKTE.
 10. PERUBAHAN ALAMAT USAHA
 11. PERUBAAN PENGURUSAN DALAM SIUP DAN TDP
 12. PERPANJANGAN SBU,SIUJK DAN KADIN
 13. DLL